download

Korduma kippuvad küsimused

print

1. Miks tekib kondentsvesi klaaspaketile?
1.1  PVC-akende ventilatsioon
Väide, et plastaknad tekitavad peavalu on ekslik, sest tegelikkuses on halva enesetunde põhjuseks akende vahetamise järel ruumis tekkiv õhupuudus, kuna kvaliteetsed aknad välistavad välisõhu iseeneseliku sattumise siseruumidesse. Seega ruumide ventileerimine on üsna aktuaalne teema, mis on tihti lahendatud akende sees asuvate tuulutusklappidega. Tuulutusklapiga aken kaotab soojapidavuses. Seda probleemi aitab lahendada mikroavanemine ehk tihendituulutus. Mikroavanemise korral avaneb aken tuulutusasendis kõigepealt ca. 5mm, tekitades raami ja lengi vahele prao.  Mikroavamine realiseeritakse sulusega ja ta ei ole aknal nähtav. Loomulikult sõltub ventileeritava õhu hulk ruumis avatava aknaosa suurusest. Mikroavanemise või siis tuulutusklapi kasutamine on mõeldud tasakaalurõhu loomiseks ehk ruumi piisavaks ventileerimiseks.

Uued toodetavad plastikaknad, kõrgete isoleeromadustega, vajavad õiget hooldust, kui neid kodusesse elukeskkonda muretseda tahetakse. Paljudel juhtudel peale tihedate akende paigaldust, ennekõike ülemineku aastaaegadel (sügisel ja kevadel), välisseinte mööbli ja piltide taga, aknapiitadel ja nurkades võivad tekkida niiskusest veelaigud ja hallitus.

Viga ei seisne – nagu tihti kahtlustatakse – väljast sissetungivas niiskuses, vaid on põhjustatud seestpoolt tuleva niiskusega. Sageli halvustatakse uusi aknaid just õhu läbilaske võime pärast. Vanadel mittetihedatel akende on loomulik õhuvahetus, kuid uutel see puudub. Õhk sisaldab kas suurel või vähesel määral veeauru. Veeaur on nähtamatu, kuid võib siiski temperatuuri ja rõhu toimel uduks või pilveks saada. Õhutemperatuur määrab veejuurdevõtuvõime õhus. Üks kuupmeeter õhku võib temperatuuril 20oC kuni 18g ja temperatuuril 0oC kuni 5g vett juurde võtta. Kui õhu küllastusaste on saavutatud, asetub nähtavalt niiskus külmadele seintele, nurkadesse ja panipaikadesse. Eelkõige on ohustatud madala temperatuuriga ja kõrge õhuniiskusega ruumid. Õhuniiskust saab väga raskesti ja mittetäpselt määrata. Keetmine, pesemine, pesu kuivamine, taimed ja nende kastmine toodavad lisaniiskust. Tihtipeale on ebaselge kui palju veeauru, normaalseks kasutamiseks, ruumi on vaja vabastada. Tekkiv liigne veeaur on vaja juhtida võimalikult otse välja. Õige ruumiventilatsioon mitte ei tooda ainult värsket õhku, vaid juhib ka niiskuse ja aurustusnud vee väljavoolu. Samuti päästab liigniiskuse eest õige tuulutamine, näiteks kui teha hommikul kõik aknad ca. 5-10 minutiks ning veel päeva jooksul kaks korda korraks vähemalt üks aken lahti. Õhuniiskuse küllastuspunktiks nimetatakse punkti, mil õhuniiskus gaasilisest olekust üle läheb piiskadeks (aknalaual). 

Õhuniiskuse küllastuspunkt sõltub järgmistest faktoritest:

1.     Välistemperatuur
2.     Aknaraami ja -klaasi soojusisolatsioon
3.     Ruumitemperatuur
4.     Suhteline õhuniiskus
5.     Õhuvahetus


2. Paigaldasin uued selektiivklaasidega aknad. Kevadel ja sügisel tekib päikesepaistelistel päevadel hommikuti klaasi õuepoolsele välispinnale palju kondensaati. Miks?

Parema soojusisolatsiooniga (madalama Uväärtusega) klaaspaketid vähendab seest välja
suunduvat soojakadu: välimine klaasipind on seega külmem ja kondensatsiooni risk suurem.
·Risk, et klaasitemperatuur langeb oluliselt alla õhutemperatuuri, väheneb seda rohkem, mida
külmemaks välisõhk muutub.
Järeldus: klaaspakettidel esineb öösiti ja varastel hommikutundidel välistel klaasipindadel
kondensatsiooni, peamiselt selge tuulevaikse ilmaga.
Selle peapõhjuseks on pilvitu taeva poole suunatud soojuskiirgus. See nähtus ei ole klaaspaketi kvaliteedi
puudujääk, vaid tõendab hoopiski soojusisolatsiooni toimimist.


3. Kuidas toimub lepingu sõlmimine ja tasumine?
Lepingu sõlmimine
Peale mõõtmistööde teostamist arvestatakse tellimuse lõplik hind, mis võib erineda esialgsest hinnapakkumisest. OÜ Koduaken sõlmib kliendiga kahepoolse lepingu, mis näeb ette 50% suuruse ettemaksu tasumist.Teise osa tasumine sõltub kliendi enda valikust (vastavalt lepingule). Teise võimalusena on - 100% toote ja teenuste maksumusest või 50% sissemakse, teine 50% enne kauba kättesaamist.
Kliendil on võimalik valida erinevate makseviiside vahel.Tellimuse eest on võimalik tasuda ülekandega, maksekaardiga või sularahas.

 

4. Millistel juhtudel ei kehti klaaspaketile garantiid?

Järgmised ebakorrapärasused ei anna õigust garantiile: 

*Interferentsinähtused;

*topeltklaasiefekt; 

*anisotroopiad;

*kondentsvee tekkimine välispindadele (klaaside higiseks tõmbumine); 

*sisse ehitatud elemendid (pliiklaasid, häiresüsteemid, rulood jms);

*termiliste pingete tagajärjel tekkiv purunemine ei jää tootja vastutusele. 

5. Millistel alustel toimub klaaspaketi kvaliteedi hindamine?

*Hinnatavaid klaase tuleb vaadelda 2,0m kauguselt seestpoolt ja risti kontrollitava pinnaga. 

*Hindamine peab toimuma hajutatud valguses (nt.pilvine taevas) ilma otsese

päikesevalguse või kunstliku valguseta. 

*Ebakorrapärasusi, mida ei ole 2m pealt näha, ei käsitleta vigadena.

*Välispeegelduse kontrollimiseks peab vaatluskaugus olema klaasist 5m. 

5. Mida tähendab termilinepinge?

 

facebook

TOODETE KIIRVALIK

kontakt
aknadkatuseaknadputukavõrgudlisatooted