Plastakna kiituseks ja laituseks

Traditsiooniline puitaken säilitab kindlasti oma aukoha meie ehituskultuuris. Kuid ei saa salata, et tema kõrval kogub juba traditsioone ka plastaken.
Kui seni ainuvõimaliku puitakna kõrval tuli meie turule plastaken, oli palju kahtlejaid. Arutleti eelkõige selle üle, kas üks kunstmaterjalist asi meie kliimas üldse vastu peab.

OÜ Koduaken juhatuse liige Ülo Hõrrak, mida võite öelda plastakna kiituseks… ja laituseks?

Esimesed plastaknad paigaldati Eestis ligi 20 aastat tagasi. Enamik neist on siiani heas korras ja kasutuses. Saksamaal küünib plastakende kogemus juba 40 aasta taha ja nende turuosa on seal praegu üle 60%.

PVC (polüvinüülkloriid) on raamimaterjalina kestev nii ilmastiku kui temperatuurimuutuste suhtes. Ka ei vaja plastakende raamid hilisemat ülevärvimist, piisab vaid pesemisest. Lisaks valgele pakuvad Eesti aknatootjad raamidele laia valikut värvitoone ja isegi puidudekoore, sobides seega hästi ka igasuguse konstruktsiooni ja vanusega ehitiste renoveerimiseks.

Nüüdseks võib julgelt väita, et praktika on tõestanud plastakna igakülgset sobivust meie kliimasse.

Aastatetagused puudused võisid seonduda ehk sellega, et mitte kõik aknatootjad ei järginud alati tehnoloogilisi nõudeid. Olgu see siis tingitud kokkuhoiust või lohakusest, aga selline teguviis ei taga toote kvaliteeti ning kahjustab selle mainet. Ajapikku on kasutusele võetud märksa kvaliteetsemad ja soojapidavamad klaaspaketid, samuti on kaasaegsemaks muutunud raamiprofiilid ja nende disain. Võibki öelda, et plast-aken ei vanane oma funktsionaalsuse poolest, vaid pigem visuaalselt ja moraalselt. See kehtib aga ka kõigi teiste aknatüüpide kohta.

Praegused Eesti tootjad oskavad teha kvaliteetseid plastaknaid. Ettevaatlik tasuks tellijail olla aga odavate imporditud akende suhtes, kuna nende kvaliteeditase on äärmiselt kõikuv.

Olen kuulnud, et esimesena võivad aknal väsida tihendid.

Plastakendel on kahte tüüpi tihendeid. Ühed on topitavad, mis paigaldatakse akende valmistamisel ja mida on vajadusel kerge vahetada. Teised on aknaprofiilide valmistamise käigus sinna külge sulatatud tihendid, mis sageli ei ole vahetatavad.

Koduaken kasutab oma akendel kunstkautšukist vahetatavaid tihendeid, mis säilitavad elastsuse ka madalate miinuskraadide juures, tagades seeläbi akna parema tiheduse. PVC-materjalist külgesulatatud tihendid muutuvad madalatel temperatuuridel jäigaks ning võivad külma ja tuulega lasta lengi ja raami vahelt õhku läbi. Teadaolevalt ei kasutata neid tihendeid PVC-akendel näiteks Venemaa põhjapoolsemates piirkondades.

Millises suunas plastaken areneb?

Energia pideva kallinemisega käsikäes muudetakse järjest soojapidavamaks ka aknaid. Veel viis aastat tagasi oli Eesti turul täiesti tavaline kolmekambriline, kahekordset selektiivklaasi sisaldava klaaspaketiga 60mm raamipaksusega plastaken. Nüüd on standardiks kujunenud juba märksa soojapidavam viiekambriline 70mm raamiprofiil ning klaaspaketile on lisatud argoontäide. Juba pakutakse ka 90mm raamipaksusega, kuuekambrilist ja kolme tihendiga aknasüsteemi. Kuna igasugused klaaspaketid ei ole paigaldatavad kõikidele aknatüüpidele, tasub selles küsimuses nõu pidada spetsialistiga. Märksõnad, mida tasuks soojapidava klaaspaketi puhul küsida, on selektiivklaas, argoontäide ja (optimaalse laiusega) termoliist. Lisavarustusena saab akendele tellida dekoratiivliiste, turvasuluseid, tuulutusklappe jms. Lisaks tehnilistele parameetritele on elegantsemaks muutunud ka aknaprofiilide disain.

Mille poolest plastaknaid müüvad firmad omavahel erinevad?

Mööda ei saa minna akna hinnast. Üsna levinud on skeem, kus aknamüüja teeb kliendile konkurentsitult odavaima pakkumise. Asjasse süvenemata teeb tellija lõpphinna põhjal otsuse. Hiljem selgub, et hinnapakkumine ei sisaldanud mõnda materjali või teenust, mida ta siiski oleks soovinud. Nende lisamisel kujuneb aga kogu komplekti hind märksa kallimaks.

Soovitan kindlasti müügikonsultandiga kõik oma soovid läbi arutada.

Allikas: www.maaleht.ee–> Targu talita 23. oktoober 2010