Garantiitingimused – PVC avatäited

Garantii PVC akendele 5 (viis) aastat, välisustele, lisadele ja töödele 25 (kakskümmend viis) kuud.
Müügigarantiiks on müüja (müügigarantii andja) lubadus müüdud PVC akende või uste garantiis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või tagada muul viisil asja vastavus garantiis ettenähtud tingimustele.
Garantiitähtaeg algab asja ostjale kauba üleandmisest. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja.
Garantii dokumendiks on töövõtuleping.
Akende TASUTA järelreguleerimist teostame 1(ühe) aasta jooksul alates tööde üleandmisest ainult OÜ Koduaken poolt paigaldatud akendele.

Müügigarantii erisused:

 1. Ostjal tuleb tutvuda müügigarantii tingimustega enne müügilepingu sõlmimist.
 2. Müügigarantii andja on Koduaken OÜ, Peterburi tee 38, 11415 Tallinn, tel 6066266.
 3. Müügigarantii annab ostjale õiguse garantiitähtajal nõuda toote tasuta parandamist või asendamist, kui on täidetud kõik garantii- ja hooldusnõuded.
 4. Garantiitähtajal ostja poolt paigaldatud avatäidete tasuta parandamised või asendamised teostatakse Peterburi tee 38/12, 11415 Tallinn.
 5. Ostja objektil parandamisel või asendamisel rakendub transporditasu vastavalt hinnakirjale.
 6. Toote parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb müügigarantii parandamise aja kestuse võrra.
 7. Ostja poolt paigaldatud defektsete avatäidete asendamise korral ei ole töövõtja kohustatud kompenseerima või teostama palede või fassaadi viimistlust.

Garantii akendele ja ustele kehtib:

 • PVC materjali vastupidavusele;
 • PVC materjalide keemilisele vastupidavusele;
 • PVC materjalide valgusele ja ilmastikukindlusele;
 • aknatihendite ilmastikukindlusele;
 • sulustussüsteemide töökindlusele;
 • akende ja uste veepidavusele;
 • klaaspaketi niiskus- ja tolmukindlusele.

Garantii akendele ja ustele ei kehti:

 • materjalide pinnadefektide korral, kui need on tekkinud peale tööde üleandmist;
 • nn loomulikust kulumisest tingitud detailide väljavahetamisele või järelreguleerimisele;
 • akende ja uste kasutus- ning hooldusjuhendi mittetäitmise korral;
 • päikese, tulekahju, klaasi termilise purunemise ja loodusnähtuste (torm, üleujutus jm) mõjul tekkinud vigastuste korral.
 • vandalismi, muu füüsilise tegevuse ja mittenõuetekohase paigalduse korral;
 • akende pinnavigastuste korral, mis ei ole visuaalselt märgatav 2 (kahe) meetri kauguselt tavalise valgustatuse korral vaadatuna risti pinnaga;
 • sauna leiliruumi paigaldatud PVC avatäidetele;
 • rõdude kinniehituse korral paigaldatud konstruktsiooni veekindluse kohta.

Küsimused garantiitingimuste kohta saata e-postiga info@koduaken.ee

Dokumendid