Garantivillkor – fönster och dörrar av PVC

Garantiperioden för PVC fönster är 5 (fem) år, för ytterdörrar, tillbehör och arbetet är garantin 25 (tjugo fem) månader.
Med köpgarantin åtar sig säljaren (garantigivaren) att gratis eller mot ersättning byta ut, reparera eller på annat sätt lösa problemen med dem sålda PVC fönstren och dörrarna enligt garantivillkoren.
Garantin börjar gälla dagen då varorna har levererats till kunden. Garantiperioden pausas under den tiden på köparen ej kan använda produkten enligt avtalsvillkoren på grund av brister som garantigivaren ansvarar för.
Anställningsavtalet räknas som garantidokumentet.
GRATIS efterjustering av fönster utförs inom 1 (ett) år efter att arbetet slutförts och endast av fönster som Koduaken OÜ har installerat.

Speciella villkor för köpgarantin:

 1. Köparen måste gå igenom villkoren för köpgarantin innan försäljningsavtalet ingås.
 2. Köpgarantin ges av Koduaken OÜ, Peterburi tee 38, 11415 Tallinn, tel +372 6066266.
 3. Köpgarantin ger köparen rätten att kräva att produkten repareras eller ersätts gratis under garantiperioden ifall alla garanti- och underhållsvillkor är uppfyllda.
 4. Fönster och dörrar repareras eller ersätts under garantitiden gratis på adressen Peterburi tee 38/12, 11415 Tallinn.
 5. Om fönstren repareras eller byts ut hos köparen tillkommer transportkostnader enligt prislistan.
 6. Om produkten repareras under garantiperioden förlängs garantin med så lång tid som reparationen varade.
 7. Om köparen själv har installerat defekta fönster eller dörrar måste företaget inte utföra ytbehandling av fasaden.

Garantin för fönster och dörrar gäller för:

 • PVC materialets hållfasthet;
 • PVC materials kemiska resistens;
 • PVC materials ljus- och väderbeständighet;
 • väderbeständigheten av fönstertätningar;
 • låsanordningars driftsäkerhet;
 • vattentäthet av fönster och dörrar;
 • isolerglasets fukt- och dammsäkerhet.

Garantin för fönster och dörrar gäller ej:

 • vid ytdefekter på material om de har uppkommit efter slutbesiktningen;
 • vid byte eller efterjustering av detaljer på grund av s.k. normalt slitage;
 • om man ej har följt bruks- och underhållsanvisningen;
 • vid skador som uppkommit på grund av sol, brand, termiska sprickor och naturkatastrofer (storm, översvämning o.s.v.);
 • vid skadegörelse, annan fysisk aktivitet och ifall installation ej har utförts enligt kraven;
 • vid ytdefekter på fönster som ej syns på ett 2 (två) meters avstånd vid normalt dagsljus och om man tittar vinkelrätt mot glaset;
 • för PVC fyllningar som är installerade i bastun;
 • om balkongen glasas in garanteras ej att konstruktionen är vattensäker.

Frågor om garantivillkoren kan skickas till info@koduaken.ee

Handlingar