Integritetspolicy

KODUAKEN OÜ:S INTEGRITETSPOLICY

Det är viktigt för oss att skydda våra kunders, anställdas och gästers integritet. Därför har vi utarbetat vår integritetspolicy där vi förklarar hur vi samlar, använder, publicerar, lämnar ut och sparar personuppgifter.  När vi behandlar personuppgifter följer vi gällande lagar i Estland inklusive den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter är uppgifter som används för identifikation av en enskild person.

 1. Syftet med behandlingen av personuppgifter

KODUAKEN OÜ behandlar personuppgifter för att uppfylla målen för organisationen och tillhandahålla bästa möjliga tjänst.

Vi begränsar oss till att endast samla in nödvändiga uppgifter. Vi samlar in följande personuppgifter:

 • kontaktuppgifter (personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress),
 • köphistorik, preferenser, annan information som framkommit genom kundkommunikation.

Uppgifter behandlas för att kunna skicka nyhetsbrev till de kunder som önskar detta och tillhandahålla beställda tjänster. Vi har rätt att behandla dina uppgifter om du har gett ditt samtycke om dettas via e-post, ingått ett avtal med oss eller enligt lagen.

 1. Användning och behandling av insamlade personuppgifter

Inslamlade kontaktuppgifter används

 • för att skicka nyhetsbrev. Om kunden ej önskar att få nyhetsbrev kan kunden när som helst avsluta sin prenumation.
 • för att utfärda fakturor;
 • för att få information av kunder om tjänster (och/eller produkter);
 • mäta hur nöjda våra kunder är;
 • insamlade personuppgifter lagras endast så länge som det krävs för att fullgöra syftet;
 • insamlade uppgifter ska förstöras direkt när kunden kräver detta eller syftet är fullgjort.
 1. Ändra och ta bort insamlade kontaktuppgifter
 • Den registrerade kunden kan alltid ändra på sina personuppgifter. Man måste meddela oss om detta via e-post.
 • Dem registrerade kunden kan alltid använda sin rätt och skicka oss ett mejl om att hans/hennes personuppgifter ska raderas.
 1. Delning av inslamlade personuppgifter

Vi ger ut personuppgifter till myndigheter endast om det krävs för att tillhandahålla tjänster till kunden.

 1. Skydd av personuppgifter
 • Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Endast personer som har tilldelats behörighet kan behandla uppgifterna.
 • Vi ber dig att på en gång skicka oss ett mejl på info@koduaken.ee om du har fått för dig att vår anställda ej har agerat enligt vår integritetspolicy.
 1. Integritetspolicyns villkor och ändringar
 • Vi har rätt att vid behov ändra på vår integritetspolicy. Vi meddelar alla kunder om detta och publicerar information om ändringarna på företagets webbplats.
 • KODUAKEN OÜ är registeransvarig för personuppgifter. Vid frågor och förslag kontakta oss på info@koduaken.ee.
 • Vid problem kan man ta kontakt med Dataskyddsinspektionen.