Lagervaror

Klicka på kategori för att se produkter

Gå igenom våra försäljningsvillkor innan du gör en beställning.

Försäljningsvillkor för produkter i lager

  1. Alla priser inkluderar moms (22%)
  2. Listan av produkter i lager förnyas inte per automatik.  Klagomål som har uppstått efter produkten har sålts handläggs inte.
  3. Produkter som är till salu förändras inte, kompletteras inte och förbättras inte enligt köparens önskemål.
  4. Priset på produkter som är till salu innehåller inte tillbehörens pris (karmar, fästklämmor osv).
  5. Köparen måste kontrollera att produkten motsvarar kraven innan produkten lämnar säljarens lager.  Klagomål som uppstår senare handläggs ej.
  6. Produkter som är till salu är inte försedda med en garanti.
  7. Produkterna kan reserveras upp till tre arbetsdagar.
  8. Om samma produkt har flera intressenter, är det den första personen som har reserverat produkten som har företräde för köpet.

Säljaren har rätt till att ensidigt ändra försäljningsvillkoren och priserna utan att meddela om detta i förväg.
För köparen är det priser och försäljningsvillkor som har varit giltiga vid köpet som gäller.
Om priserna har ändrats efter köparen har bekräftat sin beställning och betalat för produkterna, åtar sig säljaren att sälja produkterna till priser som varit giltiga vid bekräftandet av beställningen (med undantag för tekniska fel i systemet).

Genom att bekräfta beställningen och betala för produkterna, bekräftar köparen att hen har godkänt försäljningsvillkoren.