Vanliga frågor

1. Varför bildas kondensvatten på isolerglaset?

1.1 Ventilation av PVC fönster

Det är fel att hävda att plastfönster orsakar huvudvärk eftersom att egentligen mår man dåligt på grund av att fönstren av hög kvalitet inte släpper in luft i rummet och det känns som att luften tar slut. Ventilering av rum är därför en aktuell fråga som vanligtvis har lösts med ventilationsventiler som är inbyggda i fönster. Ett fönster med ventilationsventil har sämre isoleringsförmåga och detta problem kan lösas med hjälp av mikrovädring. Vid mikrovädring öppnas fönstret först ungefär 5 mm och bildar en smal springa mellan karmen och ramen. En speciell låsanordning används för mikrovädring och den syns inte på fönstret. Mängden luft som ska ventileras beror självklart på fönsterdelens storlek i rummet som kan öppnas. Mikrovädring eller ventilationsventil används för att vädra rummet och se till att det finns tillräckligt med luft i rummet.

Nya plastfönster har en hög isoleringsförmåga och behöver rätt typ av underhåll. När nya fönster har installerats kan vattenfläckar eller mögel bildas i ytterväggens hörn på grund av dålig ventilation. Problemet uppstår ej – som man ofta misstänker – p.g.a. fuktigheten som försöker komma in utifrån, utan p.g.a. fuktigheten som kommer inifrån. Vanligtvis ser man ned på nya fönster och dörrar just på grund av att de inte släpper in luft. Gamla fönster som ej stängs ordentligt har en naturlig ventilation, nya fönster saknar detta. Luften innehåller stor eller liten mängd vattenånga. Vattenånga är osynligt men kan på grund av temperatur och tryck omvandlas till dimma eller moln. Lufttemperaturen avgör hur mycket vatten luften kan ta upp. En kubikmeter luft kan vid 20°C temperatur ta upp 18 g vatten och vid 0°C temperatur ta upp 5 g vatten. När den relativa fuktigheten i luften är tillräckligt hög bildas kondens på kalla väggar, hörn och förvaringsrum. Detta händer oftast i rum med låg temperatur och hög luftfuktighet. Det är svårt att fastställa den egentliga luftfuktigheten. På grund av matlagning, tvätt, torkning av tvätt, växter och vattning av växter produceras extra fukt. Vattenångan som bildas måste ledas direkt ut. Rätt rumsventilation bidrar inte endast med frisk luft utan leder ut fukt och vattenånga. Även vädring hjälper mot överskottsfukt, om man t.e.x. öppnar alla fönster på morgonen och kvällen i ca 5-10 minuter.

Daggpunkten är punkten då fuktigheten i luften går över till vattendroppar (på fönsterbänken).

Daggpunkten för fuktigheten i luften är beroende av följande:

 1. Utomhustemperaturen
 2. Fönsterkarmens och -glasets värmeisolering
 3. Rumstemperaturen
 4. Relativa luftfuktigheten
 5. Luftväxlingen

2. Jag installerade nya fönster med selektiva glas. På våren och hösten bildas kondensvatten på utsidan av glasen på morgnarna. Varför?

Ett isolerglas med bättre värmeisolering (lägre U-värde) minimerar värmeförlusten – utsidan av glaset är därför kallare och risken att kondens bildas är högre.

Risken att glasets temperatur sjunker betydligt under utomhustemperaturen minskas ju kallare utomhusluften blir. Glaset på utsidan av ett isolerglas med god värmeisolering är kallare än glaset i rummet och därför kan kondensvatten bildas på glaset som värms upp långsammare än utomhusluften.

Detta fenomen betyder inte att isolerglaset är av dålig kvalitet utan istället bekräftar detta att värmeisoleringen fungerar som det ska.

3. Hur ingås avtal och hur går betalningen till?

Efter att mätarbetet har utförts beräknas det slutliga priset som kan skilja sig från det preliminära prisförslaget. Koduaken OÜ ingår ett tvåsidigt avtal med kunden som föreskriver att 50% av beloppet betalas i förskott för de beställda produkterna och tjänsterna. Kunden betalar den andra delen av beloppet enligt den skriftliga överenskommelsen. Vanligtvis betalas resten av beloppet innan arbetet påbörjas eller vid leveransen.

Man kan betala sin beställning med banköverföring, kort eller kontanter.

4. I vilka fall gäller ej garantin för isolerglas?

Följande oregelbundenheter täcks ej av garantin:

 • Interferensfenomen
 • Effekten av dubbla glas
 • Anisotropi
 • Kondensvatten på utvändiga ytor (glasen svettar)
 • Inbyggda element (blyglas, säkerhetssystem, rullgardiner etc.)
 • Glaset spricker på grund av termiska spänningar

5. På vilka grunder bedöms isolerglasets kvalitet?

 • Man tittar på glaset från insidan från ett avstånd på 2 m och vinkelrätt mot glaset.
 • Bedömningen ska göras under en dag med diffust ljus (t.e.x. molnigt väder) utan att direkt solljus eller annan ljuskälla faller in mot glaset.
 • Oregelbundenheter som ej är synliga på 2 m avstånd bedöms ej som felaktigheter.
 • För att kontrollera glasets reflektion på utsidan ska betraktelseavståndet vara 5 m.

6. Vad betyder termisk spänning?

Termisk spänning beskriver spänningar i glaset som uppstår på grund av olika temperaturer i olika delar av glaset. Solljus gör att glaset både med och utan ramen expanderar. Ju mer värme glaset absorberar desto mer och snabbare reagerar glaset på solljus. Glasets kanter är mellan ramen och därför skyddade från direkt solljus och värms upp långsammare och expanderar mindre.

Om temperaturen i glaset skiljer sig åt mer än tillåtet från temperaturen i kanterna kan glaset spricka. Detta kallas för termiska sprickor. Termiska sprickor känner man vanligtvis igen som vertikala sprickor som börjar i kanten och slingrar uppåt. Termiska sprickor bildas när temperaturen i mitten av glaset skiljer sig mer än tillåtet från temperaturen på kanterna.

 • Glasets läge i förhållande till väderstrecken
  Glasets läge i förhållande till väderstrecken är viktigt eftersom att glasen som tittar mot syd eller väst blir exponerade för mer sol än glasen som tittar åt norr.
 • Lutningsvinkel
  Glasets lutningsvinkel har också en stor betydelse eftersom att mer solstrålar träffar glaset om solstrålarna faller vinkelrätt mot glaset. Om solstrålarna faller i vinkel mot glaset, reflekteras en del av solstrålarna tillbaka från ytan. Den mest kritiska lutningsvinkeln ligger mellan 30° och 50° horisontellt.
 • Absorbering av värme
  Färgat glas absorberar mer sol än vanligt reflekterande glas och värms därför upp mer. Lågemissionsglas har en bättre absorberingsförmåga än reflekterande glas.
 • Luftcirkulation i närheten av glaset
  Luftcirkulation på in- och utsidan av glaset har en betydande inverkan på glasets kylning. Under vindstilla dagar är glaset därför mycket varmare.
 • Skydd från solen
  Persienner, både på insidan och utsidan av isolerglaset reflekterar tillbaka solstrålning och därför blir glaset varmare.
 • Solskyddsfilm och andra dekorationer på fönster
  Solskyddsfilm oc dekorationer kan göra glaset varmare och även orsaka att glaset värms upp ojämnt eftersom att film absorberar solljuset bättre än glas.
 • Skuggor
  Skarpa skuggor som faller längre än 100 mm från glasets kant kan orsaka temperaturskillnader på glaset vilket kan resultera i termiska sprickor. Skuggor kan bildas på grund av markiser, djupa ornament på fönsterramen, takrännor och närliggande byggnader.

Lösning

Även ifall ovannämnda faktorer hjälper att minska på termiska spänningar i glaset hindrar inte dessa glaset från att spricka. Den enda garanterade lösningen är härdning eller termisk härdning av glaset.