Garantivillkor – byggsystem av aluminium

1. Allmänna bestämmelser

 • De sålda produkterna har en garanti på 2 (två) år.
 • Garantin är ett löfte från säljaren (utfärdaren av garantin) att byta, reparera eller på annat sätt säkerställa att saken motsvarar villkoren som anges i garantin, gratis eller mot en avgift enligt villkoren som är angivna i garantin för de sålda produkterna.
 • Garantins löptid påbörjas från och med överlämnandet av produkten. Garantins löptid stannar när köparen inte kan använda saken på grund av att den inte uppfyller avtalsvillkoren som garantin ansvarar för.
 • Ett entreprenadsavtal eller en beställningsbekräftelse gäller som ett underlag för garantin.

2. Garantispecifikationer

 • Köparen bör noggrant läsa igenom garantivillkoren innan hen sluter ett köpeavtal.
 • Garantin utfärdas av Koduaken OÜ, Peterburi tee 38/1, 11415 Tallinn, tel 6066266.
 • Garantin ger köparen rätt till att under garantins löptid kräva en gratis reparation eller byta ut produkten om alla garanti- och underhållskrav har följts.
 • Gratis reparationer och utbyten av fönster och dörrar som har monterats av köparen under garantins löptid utförs på Peterburi tee 38/12, 11415, Tallinn, Estland.
 • Vid reparationer och utbyten på köparens objekt tillkommer en motsvarande transportkostnad
 • Vid reparationer av produkten under garantins löptid förlängs garantin med samma tid som reparationstiden.
 • Vid utbyte av defekta fönster och dörrar som köparen har monterat själv, är entreprenören inte skyldig att kompensera eller ytbehandla sidostycken eller fasaden.

3. Garantin gäller:

 • Aluminiumprofilens beständighet;
 • Aluminiumprofilens kemiska beständighet;
 • Aluminiumprofilens vädertäthet;
 • Tätningarnas vädertäthet;
 • Stängningssystemens funktion;
 • Isolerglasets fukt- och dammtäthet.

4. Garantin gäller inte:

 • Defekter på ytan av materialet som har uppstått efter överlämning av arbetena;
 • Utbyte och justering av delar som har orsakats av normal slitage;
 • Vid underlåtelse att följa bruks- och underhållsanvisningen;
 • Vid brister som har uppstått genom solens verkan, eld- och termiska skador samt skador som har uppstått av naturliga fenomen (storm, översvämning m.m.);
 • Vandalism, annan fysisk aktivitet och felaktig montering;
 • Skador på ytan som inte visuellt syns från ett avstånd på 2 (två) meter vid vanlig belysning;
 • Konstruktionens vattentäthet vid inglasning av balkongen.

Skicka dina frågor om garantivillkoren till e-post adressen info@koduaken.ee

Dokument