Garantiitingimused – alumiiniumist ehitussüsteemid

1. Üldsätted

 • Garantii müüdud toodetele on 2 (kaks) aastat.
 • Müügigarantiiks on müüja (müügigarantii andja) lubadus müüdud toodete garantiis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või tagada muul viisil asja vastavus garantiis ettenähtud
 • Garantiitähtaeg algab ostjale kauba üleandmisest. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii
 • Garantii dokumendiks on töövõtuleping või tellimusekinnitus.

2. Müügigarantii erisused

 • Ostjal tuleb tutvuda müügigarantii tingimustega enne müügitehingu vormistamist.
 • Müügigarantii andja on Koduaken OÜ, Peterburi tee 38/1, 11415 Tallinn, tel 6066266.
 • Müügigarantii annab ostjale õiguse garantiitähtajal nõuda toote tasuta parandamist või asendamist, kui on täidetud kõik garantii- ja hooldusnõuded.
 • Garantiitähtajal ostja poolt paigaldatud avatäidete tasuta parandamised või asendamised teostatakse Peterburi tee 38/12, 11415
 • Ostja objektil parandamisel või asendamisel rakendub transporditasu vastavalt
 • Toote parandamise puhul garantiitähtajal pikeneb müügigarantii parandamise aja kestuse võrra.
 • Ostja poolt paigaldatud defektsete avatäidete asendamise korral ei ole töövõtja kohustatud kompenseerima või teostama palede või fassaadi viimistlust.

3. Garantii kehtib:

 • Alumiiniumprofiili vastupidavusele;
 • Alumiiniumprofiili keemilisele vastupidavusele;
 • Alumiiniumprofiili ilmastikukindlusele;
 • Tihendite ilmastikukindlusele;
 • Sulustussüsteemide töökindlusele;
 • Klaaspaketi niiskus- ja tolmukindlusele.

4. Garantii ei kehti:

 • Materjalide pinnadefektide korral, kui need on tekkinud peale tööde üleandmist;
 • Niinimetatud loomulikust kulumisest tingitud detailide väljavahetamisele või järelreguleerimisele;
 • Kasutus- ning hooldusjuhendi mittetäitmise korral;
 • Päikese, tulekahju, klaasi termilise purunemise ja loodusnähtuste (torm, üleujutus jm) mõjul tekkinud vigastuste korral;
 • Vandalismi, muu füüsilise tegevuse ja mittenõuetekohase paigalduse korral;
 • Pinnavigastuste korral, mis ei ole visuaalselt märgatav 2 (kahe) meetri kauguselt tavalise valgustatuse korral vaadatuna risti pinnaga;
 • Rõdude kinni ehituse korral paigaldatud konstruktsiooni veekindluse kohta.

Küsimused garantiitingimuste kohta saata e-postiga info@koduaken.ee

Dokumendid