Tasub teada

Enne akende tellimist tekib teemaga ning trendidega tutvudes alati palju küsimusi:
– Mis on Softline 70 ja Softline 82?
– Mida tähendavad Uw, Ug ja miks ma peaksin seda teadma?
– Mille poolest on 3-kordne klaaspakett parem 2-kordsest?
– Mis rolli mängivad selektiivklaas, päikesekaitseklaas, lamineeritud klaas ja muud klaasid?

Küsimused võivad veel lõputult jätkuda, kuid vastust on tarvis kõige tähtsamale küsimusele: Mida minul vaja on?

Siinkohal aitame aru saada olulisematest terminitest aknavaldkonnas, nende tähtsusest ja erinevustest. Kõike selleks, et mõista, mis on kliendi vajadustele kõige paremini vastav toode ja teenus.

SOOJAPIDAVUS

Soojapidavust hindamise mõõdikuks on U-väärtus. U-väärtus iseloomustab, mitu vatti (W) liigub läbi avatäite ühe ruutmeetri (m2), kui temperatuur avatäita eri pooltel erineb üks kraad. Kokkuvõttes, mida väiksem on U-väärtus, seda soojapidavam on avatäide.
Erinevate profiilide ja klaaspakettidega kombineerides jäävad meie avatäidete U-väärtused vahemikku 1,3…0,5 W/m2K.

KLAASPAKETID

Põhjamaade kliimas kasutatakse avatäidetes kahe- ja kolmekordseid klaaspakette, mis on standardlahendusena ühe selektiivklaasiga (selektiivkiht laseb tuppa päikesesoojuse sisse, kuid toasooja välja laskmise asemel peegeldab selle tuppa tagasi) ning klaaside vahelised õhukambrid on täidetud argoongaasiga. Argoon on tavalisest õhust veel halvem soojusjuht, tänu millele on õuest tuppa jõudva külma hulk viidud minimaalseks. Mida rohkem kambreid on klaasil, seda soojapidavam klaas on.
Lisaks selektiivklaasile saab oma akent või ust täiustada turvalisemate karastatud-, lamineeritud- või armeeritud klaasidega, maja päikesepoolsetel külgedel suvise palavuse leevendamiseks saab kasutada päikesekaitseklaasi. Täpsemate valikutega tutvumiseks võtke meiega ühendust.

PROFIILID JA NENDE ERINEVUS

PVC aknaprofiilidest on meie valikus tootja VEKA sisse avanevate Saksa tüüpi aknaprofiilide kaks põhimudelit: Softline 70 (SL-70) ja Softline 82 (SL-82). Mõlemad profiili mudelid valmistatakse PVC-st ning on tugevdatud terasarmatuuriga.
Softline 70 on 70 mm paksune ja 5 õhukambriga profiililahendus, milles kasutatakse 2-kordset või 3-kordset selektiivklaasiga ning argooniga täidetud klaaspaketti. Softline 70 profiilist aknad sobivad vanematele remontimata hoonetele, suvilatele, abihoonetele ning ruumidesse, kus soojapidavus ei ole olulise tähtsusega. U-väärtus 2-kordse selektiivklaasiga aknal on 1,3 W/m2K.
Softline 82 on 82 mm paksuse ja 7 õhukambriga VEKA profiilide lipulaev, milles kasutatakse 3-kordset termovaheliistuga klaaspaketti. Softline 82 profiilisüsteemiga aknad on mõeldud uutele hoonetele, renoveeritud ja soojustatud kortermajadele ning eramutele, kus on oluline minimaalne soojakadu. U-väärtus 3-kordse selektiivklaasiga aknal on 0,64 W/m2K.

Alumiiniumprofiilidest on meie valikus profiilisüsteemide tootja ALUPROFi lahendused.
Uste ja akende puhul algab valik siseruumidesse mõeldud külmast profiilisüsteemist MB-45 ja lõppeb passiivmajale sobiva MB-104-ga. ALUPROFI süsteemid võimaldavad valmistada palju eri tüüpi aknaid olenevalt kasutusvaldkonnast ning erinõuetest funktsionaalsusele, esteetikale ja soojusisolatsioonile. Avatäidete puhul kasutatakse uudseid tehnilisi lahendusi, nagu näiteks aerogeel, mis on suurepärase soojusisolatsiooniga materjal. See võimaldab toota aknaid, mille profiili soojusläbikande tegur (Uf) on väga madal, 0,57 W/m2K.
Fassaadi- ja katusesüsteemide puhul tooks ALUPROFI valikust välja kaks põhilist profiilisüsteemi MB-SR50N ja MB-TT50.
Fassaad MB-TT50 on kõrgtehnoloogiline alumiinium-klaasfassaadisüsteem. Tänu kohandatud isolaatoritele kaitseb fassaad hoonet tõhusalt soojuskadude eest ja isolaatorite erikuju hõlbustab fassaadi valmistamist. Erinevad liitmikud tagavad ruumiliste konstruktsioonide projekteerimisel paindlikkuse ning seega pakub süsteem MB-TT50 suurepäraseid võimalusi hoone kujundamiseks.
MB-SR50N on nii nagu MB-TT50-gi mõeldud alumiinium-klaasfassaadide, -klaaskatuste ja teiste ruumiliste konstruktsioonide projekteerimiseks ning valmistamiseks. Optimaalse soojus- ja heliisolatsiooni saavutamiseks ning fassaadisüsteemi MB-SR50N paigaldamise hõlbustamiseks kasutatakse PE-isolaatorit, mis võimaldab saavutada parimad soojusisolatsiooni näitajad. Fassaadi- ja katusesüsteemi profiili soojusläbikande tegur (Uf) algab väärtusest 0,5 W/m2K.

TEENUSED

Kui enda vajadustele sobivaimatest toodetest on ettekujutus tekkinud, siis jääb otsustada, kas avatäidete paigaldus võetakse ette iseseisvalt või lastakse teha oma ala professionaalidel, kes ka tööle garantii annavad.
Teenust tellides tasub kohe läbi mõelda ka see, kas soovitakse ainult paigaldust või lisaks ka sise- ja välisviimistlust, aknalaudu, veeplekke ning vanade avatäidete utiliseerimistöid.

SPETSIALISTIDE ABI

Omalt poolt soovitame alati oma küsimustega pöörduda meie spetsialistide poole, et saaksime Teid nõustada ja ennetada hiljem tekkida võivaid väljakutseid. Tänu aastatepikkusele kogemusele oskavad meie spetsialistid juba avatäidete pakkumise algfaasis nõustada, kuidas tähele panna ja vältida tüüpvigu, mis võivad tekkida akende vahetuse käigus.

Hinnapäring

Meil on aastatepikkune kogemus avatäidete tootmise, müügi ja paigaldusega.

Oma tegevusaja jooksul oleme tootnud üle 400 000 avatäite.