MB-86

Den nya serien av fönster- och dörrsystem av aluminiumprofilen MB-86 har ett särskilt bra värmemotstånd. Fönster och dörrar som tillverkas av den motsvarar alla de moderna höga krav som tillämpas mot fönster och dörrar. Systemet finns tillgängligt i tre variationer – ST, SI och AERO. Det är det första aluminiumsystemet som använder kiselbaserad gel som värmeisolerande medel.  Jämfört med vanliga fasta material har det porösa materialet utmärkta värme- och ljudisolerande egenskaper.  Dess porösitet, låga halt av fasta ämnen samt speciella struktur ökar väsentligt produktens värmemotstånd.  Tack vare detta är MB-86 det ledande systemet inom sin bransch med hänsyn till värmeisolerande egenskaper. Dessutom har profilerna en mycket stor statik och tack vare detta är det möjligt att tillverka större och tyngre konstruktioner än vanligt.  I samma systemserie finns även MB-86US variationen med en mellantätning.

MB-86 PRODUKTSIDA ENG

Prisförfrågan

Det exakta priset beror på beställningens innehåll. Kontakt oss för att få ett personligt pris och vi skickar ett prisförslag till dig.