MB-SLIMLINE

Fönstersystemet MB-Slimline med aluminiumprofiler med köldbrygga är avsett för användning inom yttre konstruktioner som till exempel diverse oerhört beständiga inåtgående fönster som har utmärkta vatten- och lufttätande egenskaper samt en utomordentlig värme- och ljudisolering. På grund av profilens mycket låga höjd är det möjligt att göra ramarna på den öppnande glasöppningen i två varianter – synliga och osynliga (SG) sett från utsidan av fönstret eller dörren. När osynliga fönsterramar används är utseendet på glasöppningar som öppnas och inte öppnas nästan identiskt. Detta system kan också till en stor utsträckning ersätta gammaldags fönster av stålprofiler, samtidigt som det behåller ett liknande utseende och avsevärt ökar värmeisoleringen.

MB-SLIMLINE PRODUKTSIDA ENG

Prisförfrågan

Det exakta priset beror på beställningens innehåll. Kontakt oss för att få ett personligt pris och vi skickar ett prisförslag till dig.