Mõõtmine

Nii päringu saatmiseks kui ka ise avatäidete vahetust ette võttes on oluline teada, kuidas korrektselt uute akende või uste mõõte arvestada. Tühja avasse (uus hoone) kui ka vana avatäite asemele (vana hoone) uut tellides on oluline teada, kuidas arvestada välja õiged mõõdud.

Siinkohal toome välja üldise põhimõtte ja soovitused avatäidete mõõtmisel, mida kasutavad ka meie spetsialistid. Tavapäraselt kinnitab paigaldustööde teostaja ka tellitavate avatäidete mõõdud. Oma igapäevases praktikas rakendame sama põhimõtet ning meilt avatäidete paigalduse tellimisel mõõdame objekti enne uute avatäidete tootmist omalt poolt üle.

 

UUSEHITIS – avatäited paigaldatakse tühja avasse

Uusehitise korral tuleb mõõta ära ava laius ja kõrgus. Nii ava laiusest kui ka kõrgusest arvestada maha 3 cm montaaživahu jaoks.

Kõige täpsema pakkumise saamiseks lisada ka avatäite jagunemised ning iga jaotuse avanemissuunad.

VANA AKNA VÕI UKSE VAHETUS 

Vana avatäite vahetuse korral on vajalik arvestada avatäite mõõtmisel sellega, et ukse- ja aknaraam on nii külgedelt kui ülevalt pisut seina sees. Pakkumiseks vajaliku mõõdu saamiseks mõõtke laius palede vahel ning lisage juurde 3 cm. Kõrgusmõõdu saab arvestada välja, võttes mõõdu akna või ukse kõige alumisest servast kuni ülemise paleni.
Kui aken on jaotatud mitmeks osaks, võtke mõõdud servast jaotispostide tsentrisse ning märkige peale jaotuste avanemissuunad.

PROFESSIONAALIDE ABI

Loomulikult pakume ka omalt poolt mõõtmisteenust. Meie poolt paigaldatavad avatäited mõõdab alati meie spetsialist üle, et garanteerida sobivaimad mõõdud uutele avatäidetele ning tagada kiire ja kvaliteetne paigaldustöö.