Nõustamine

Avatäidete vahetust või paigaldust planeerima hakates tekib alati mitmeid küsimusi. Projektiga edu saavutamiseks on vaja leida küsimustele vastused. Selleks aga on erinevaid võimalusi: otsida iseseisvalt infot erinevatest allikates või konsulteerida antud valdkonna spetsialistidega, kes tegelevad igapäevaselt sarnaste küsimuste lahendamisega ning omavad mahukat kogemuste pagasit.

Iseseisvalt leiab kõige rohkem infot internetist. Suure infomahu tõttu võib paraku sattuda otsingutulemuste hulka ka ebausaldusväärset infot. Omalt poolt soovitame väljaspool tootjate ametlikke kodulehti leitud infosse suhtuda kriitiliselt ning alati fakte alternatiivsetest allikatest kontrollida.

Teine võimalus on oluliselt kiiremini ja efektiivsemalt usaldusväärne info kätte saada, pöördudes nõustamiseks spetsialistide poole.
Koduaken OÜ kollektiivis töötavad suure kogemuste pagasiga spetsialistid, kes on enamike antud valdkonda puudutavate küsimustega juba varem kokku puutunud. Tänu sellele oskavad nad kiirelt jagada vastuseid ning praktilisi soovitusi.

Enne lõpliku otsuse tegemist soovitame külastada sõelale jäänud pakkujaid, et tutvuda ka profiilide sisuga.

Ühendust saab meie spetsialistidega nii telefonitsi kui ka e-kirja või Facebooki teel, kuid parima mõistmise toodetest ja teenustest saab meie esindust külastades. Esindusse tulemisel on suurimaks plussiks võimalus näha ja katsuda erinevaid näidiseid, et saada aimu toodete võimalustest.