Paigaldus ja viimistlus

Avatäite vahetuse või paigalduse protsessi on võimalik läbi viia iseseisvalt, aga ka tellida spetsialistidelt töö teenusena. Lisaks avatäidete tootmisele ja müügile pakub Koduaken OÜ omalt poolt täisteenust avatäidete vahetusele. Pakume võimalust kogu protsess osadeks jaotada ning komplekteerida kokku omale vajalikud teenused.

Kindlasti soovitame avatäidete paigaldus tellida spetsialistidelt, hoides sellega kokku enda vaeva ja aega ning saades vastu garantiiga töö.

Mida paigalduse täisteenus sisaldab?

Et täielikult paigalduse protsessist aru saada, võtame selle ajalises järjestuses etappideks lahti:

 1. Mõõtmine mõõtja poolt
  • Mõõtja käib objektil ning arvestab välja vastavalt objekti eripäradele uute avatäidete täpsed mõõdud ning lisanduvate veeplekkide, servaplekkide ja aknalaudade mõõdud
 2. Uute avatäidete transport objektile
 3. Vanade avatäidete demontaaž
 4. Avade ettevalmistus
 5. Uute avatäidete paigaldamine
 6. Vajadusel aknalaudade paigaldus
 7. Vajadusel veepleki paigaldus
 8. Vajadusel välimiste palede viimistlus vastavalt objekti omapäradele:
  • Väliste palede viimistlemine servaplekkide ning silikooniga
  • Väliste palede viimistlemine krohviga
 9. Vajadusel sisemiste palede viimistlus
 10. Vanade avatäidete ja lammutusel tekkinud prahi utiliseerimine

 

Millega paigalduse ning viimistluse juures arvestada?

 • Kui on tellitud siseviimistlus, alustatakse selle toestamisega minimaalselt üks päev peale avatäidete paigaldust. Avatäidete tihendamiseks kasutatud montaaživaht peab olema viimistlemise hetkeks kuivanud.
 • Viimistlustöid teostatakse tavapäraselt 2 päeva tulenevalt maalritöö vahendite kuivamise vajadusest.

Kuidas objekt ette valmistada?

Et avatäidete vahetus kulgeks sujuvalt ja kiirelt, saab klient olla abiks objekti ettevalmistamisega enne paigaldajate saabumist. Piisab sellest, kui objektil on:

 • Võimaldatud sujuv ligipääs välisuksest avatäiteni
 • Avatäite ette jäetud 1 meetri jagu vaba ruumi
 • Aknalaud tehtud asjadest puhtaks
 • Aknakatted on eemaldatud

Paigaldus vs. viimistlus - milles seisneb erinevus?

Võib juhtuda, et mõnikord on kliendi jaoks avatäidete paigaldus ja viimistlus sama asi, kuid tegelikult arvestavad aknatootjad oma praktikas neid kahte tegevust erinevalt. Erinevus tuleb nii töö omapärast kui ka tehnilisest vajadusest paigaldus- ja viimistlustöid erineval ajal teha.
Lähemalt vaadates on paigaldus seotud suurema ehitustegevusega, mille käigus eemaldatakse vajadusel kliendi vana avatäide ning teostatakse vajaminevad lammutustööd ava ettevalmistamiseks uue avatäite jaoks. Seejärel ankurdatakse uus avatäide korrektselt loodituna avasse. Peale raami fikseerimist tihendatakse õhuvahe avatäite ümber montaaživahuga. Montaaživahu ühtlase kuivamise ja kõvenemise eesmärgil ei tohiks avatäidet 24 tunni jooksul peale paigaldust avada.
Viimistlust teostatakse minimaalselt üks päev peale avatäite paigaldust, sest siis on montaaživaht kuivanud ning saab hakata üles ehitama uusi palesid. Üldiselt teostatakse ka viimistlustööd kahe päeva jooksul. Näiteks kipsplaadist palede puhul ehitatakse esimesel päeval uued paled ning kaetakse avad ja vuugid pahtliga. Teisel päeval, kui pahtel on kuivanud, lihvitakse pahteldatud kohad ühtlaselt tasa ning värvitakse üle.