Paigaldus ja viimistlus

Aknavahetuse protsessi on võimalik läbi viia iseseisvalt, aga ka tellida spetsialistidelt töö teenusena. Lisaks akende tootmisele ja müügile pakub Koduaken OÜ omalt poolt täisteenust akende vahetusele. Pakume võimalust kogu protsess osadeks jaotada ning komplekteerida kokku omale vajalikud teenused.

Kindlasti soovitame akende paigaldus tellida spetsialistidelt, hoides sellega kokku enda vaeva ja aega ning saades vastu garantiiga töö.

Mida paigalduse täisteenus sisaldab?

Et täielikult paigalduse protsessist aru saada, võtame selle ajalises järjestuses etappideks lahti:

 1. Mõõtmine mõõtja poolt
  • Mõõtja käib objektil ning arvestab välja vastavalt objekti eripäradele uute akende täpsed mõõdud ning lisanduvate veeplekkide, servaplekkide ja aknalaudade mõõdud
 2. Uute akende transport objektile
 3. Vanade akende demontaaz
 4. Avade ettevalmistus
 5. Uute akende paigaldamine
 6. Aknalaudade paigaldus
 7. Veepleki paigaldus
 8. Välimiste palede viimistlus vastavalt objekti omapäradele:
  1. Väliste palede viimistlemine servaplekkide ning silikooniga
  2. Väliste palede viimistlemine krohviga
 9. Sisemiste palede viimistlus
 10. Vanade akende ja lammutusel tekkinud prahi utiliseerimine

 

Millega paigalduse ning viimistluse juures arvestada?

 • Kui on tellitud siseviimistlus, alustatakse selle toestamisega minimaalselt üks päev peale akende paigaldust. Akende tihendamiseks kasutatud montaazivaht peab olema viimistlemise hetkeks kuivanud.
 • Viimistlustöid teostatakse tavapäraselt 2 päeva tulenevalt maalritöö vahendite kuivamise vajadusest.

Kuidas objekt ette valmistada?

Et akende vahetus kulgeks sujuvalt ja kiirelt, saab klient olla abiks objekti ettevalmistamisega enne paigaldajate saabumist. Piisab sellest, kui objektil on:

 • Võimaldatud sujuv ligipääs välisuksest aknani
 • Akna ette jäetud 1 meetri jagu vaba ruumi
 • Aknalaud tehtud asjadest puhtaks
 • Kardinad akna eest eemaldatud

Paigaldus vs. viimistlus - milles seisneb erinevus?

Võib juhtuda, et mõnikord on kliendi jaoks akende paigaldus ja viimistlus sama asi, kuid tegelikult arvestavad aknatootjad oma praktikas neid kahte tegevust erinevalt. Erinevus tuleb nii töö omapärast kui ka tehnilisest vajadusest paigaldus- ja viimistlustöid erineval ajal teha.
Lähemalt vaadates on paigaldus seotud suurema ehitustegevusega, mille käigus eemaldatakse kliendi vana aken ning teostatakse vajaminevad lammutustööd ava ettevalmistamiseks uue akna jaoks. Seejärel ankurdatakse uus aken korrektselt loodituna avasse. Peale raami fikseerimist tihendatakse õhuvahe akna ümber montaazivahuga. Montaazivahu ühtlase kuivamise ja kõvenemise eesmärgil ei tohiks akent 24 tunni jooksul peale paigaldust avada.
Viimistlust teostatakse minimaalselt üks päev peale akende paigaldust, sest siis on montaazivaht kuivanud ning saab hakata üles ehitama uusi palesid. Üldiselt teostatakse ka viimistlustööd kahe päeva jooksul. Esimesel päeval ehitatakse uued paled kipsplaadiga üles ning kaetakse avad ja vuugid pahtliga. Teisel päeval, kui pahtel on kuivanud, lihvitakse pahteldatud kohad ühtlaselt tasa ning värvitakse üle.