Softline 70

Veka Softline 70 profiilisüsteem tähistab uut ajastut akende disainis ning on esmaseks alternatiiviks neile, kes eelistavad hoone fassaadi kujundamisel isikupäraseid ja huvitavaid lahendusi.

Softline 70 iseloomustab profiilisüsteemi kvaliteetne konstruktsioon, mille 70 millimeetrine läbimõõt ja viiekambriline ehitus võimaldavad vähendada küttekulusid ja summutavad välismüra. Lisakambrid annavad profiilile juurde stabiilsust ja tugevust, tänu millele on paremad võimalused ebastandardse mõõduga akna konstrueerimisel. Akna klaaspakett on vajadusel kergesti vahetatav.

Värvitoonid

Klientidel on võimalik lisaks klassikalisele valgele profiilile valida erinevate värvitoonide vahel. Ühtlasi on võimalik katta profiil puitimitatsiooniga, mis annab aknale ehtsa puitakna välimuse, säilitades samas plastaknale omase kasutajasõbralikkuse.

 

Akna sise- ja välispind (raam ja leng) võivad olla täiesti erinevat tooni.

 

Liikudes hiirega soovitud värvile, on näha värvitooni ja koodi.

Klaasid

Standardlahendusena on Softline 70 profiilis kasutusel kahekordne klaaspakett, kus klaaside vahel on argoongaas ning mille üks klaas on metall-oksiid pinnakattega, nn selektiiv – pinnakate ei muuda märgatavalt klaasi läbipaistvust, kuid peegeldab tagasi küttekehade poolt ruumis tekitatud soojuslained.

Parema soojapidavuse saavutamiseks eelistavad kliendid üha rohkem kasutada Softline 70 profiilis kolmekordset klaaspaketti.

Klaaspakettidele on võimalik lisada vastavalt kliendi soovile iluliiste, mis annavad maja fassaadile kauni välimuse.

Müratakistav
Soojapidav

Akende avatuse tüübid

Suletud

Aken, mis on avatav, on standardselt varustatud
2-punkti turvasulusega. Kui aken on avatud asendis, siis turvasulused ei ole aktiveeritud. Soovitame kodust lahkudes sulgeda aken täielikult.

Mikrotuulutus

Aken võimalik avada ~10 mm, et tagada ruumis minimaalne õhuvahetus. Võib jätta järelvalveta. Mikrotuulutust on võimalik saada kõikidele pöörd-, kaldavatavatele akende osadele.

Kaldavatud

Aken avaneb tuulutamiseks 100-200 mm olenevalt akna suurusest.

Pöördavamine

Aken avaneb küljele. Vältida akna hooga avanemist ja järelvalveta jätmist. Tuuletõmbega järelvalveta jäetud aken võib vigastada nii palet kui aknaraami.

Tehniline info

PROFIIL

FÜÜSIKALISED NÄITAJAD

Soojusisolatsioon vastavalt DIN 4108 ja EnEV.

Soojusjuhtivus Uw vastavalt kasutatud klaaspaketile

  • termovaheliistuga kuni 1,0 W/m2K
  • alumiiniumist vaheliistuga kuni 1,1 W/m2K

Mürakaitse vastavalt VDI 2719 SSSSK, SSSSK II kuni V

Turvatase vastavalt DIN V ENV 1627-1630: kuni klass WK 2

Klaasid

Klaasipaketi tüüp Soojuspidavus U-arv, W/m2k Mürapidavus dB
Õhuga Argooniga
24 mm klaaspakett
4/16/4selektiiv 1.4 1.1 30
6/14/4selektiiv 1.5 1.2 34
6/12/6selektiiv 1.6 1.3 31
32 mm klaaspakett
4/10/4/10/4selektiiv 1.4 1.1 32
4selektiiv/10/4/10/4selektiiv 1.1 0.8 32
6/8/4/10/4selektiiv 1.4 1.2 36
6selektiiv/8/4/10/4selektiiv 1.2 0.9 36
36 mm klaaspakett
4/12/4/12/4selektiiv 1.3 1.0 32
4selektiiv/12/4/12/4selektiiv 0.9 0.7 32
6/10/4/12/4selektiiv 1.3 1.0 36
6selektiiv/10/4/12/4selektiiv 1.0 0.8 36
6/10/4/10/6selektiiv 1.4 1.1 36
6selektiiv/10/4/10/6selektiiv 1.1 0.8 36
44 mm klaaspakett
4/16/4/16/4selektiiv 1.1 0.9 32
4selektiiv/16/4/16/4selektiiv 0.8 0.6 32
6/14/6/12/6selektiiv 1.2 1.0 35
6selektiiv/14/6/12/6selektiiv 0.9 0.7 35
6/14/4/16/4selektiiv 1.1 0.9 36

Hinnapäring

Meil on aastatepikkune kogemus akende tootmise, müügi ja paigaldusega.

Oma tegevusaja jooksul oleme tootnud üle 400 000 avatäite.