Skjut- och vikdörrar

Beroende på designers idéer och kundens önskemål garanterar skjutdörrar och viksystem bättre funktionalitet jämfört med klassiska lutningsbara och vridbara dörrar och fönster. Därför erbjuder vi olika viksystem och skjutdörrar med värmeisolering.

VEKAMOTION 82 SKJUTDÖRRAR

Vekamotion systemet gör det möjligt att tillverka storskaliga upp till 6,5 meter breda skjutdörrar och -väggar som består av två eller fler delar. Innovativa och fullständiga skjutdörrar som kan användas för att utvidga rummet.

Vekamotion skjutdörrar ger dig helt fria händer inom design, öppningsmöjligheter och form. Skjutdörrarnas färgval är likadant som för andra Veka profiler. Ramprofilerna är stabila, elementen håller och är tillförlitliga.

Tack vare den innovativa tekniska lösningen hjälper Vekamotion att utmärkt spara energi.

Mått:

  • Största mått för vit skjutdörr 6 x 2,7 m
  • Största mått för färgad skjutdörr 5 x 2,5 m

VIK-SKJUTDÖRR/FÖNSTER SL70/82

År 2017 började man sälja Patio Alversas låssystem i Estland som med minimala resurser gör det möjligt att öppna och vädra både parallella och lutande fönster och dörrar vars ram väger upp till 100 kg.

Parallella skjutdörrar kan ventileras tack vare att ramen går att luta. Det universella centrallåssystemet och handtaget kombinerat med skjutsystemet minskar på kostnaderna för tillverkning, lagring och transport. För slutanvändaren är det bekvämt att använda den innovativa öppnings- och stängningsmekanismen som gör att skjutdörrar- och -fönster rör sig smidigt och tyst.

Speciella dämpare hjälper glidramen att röra sig optimalt inåt och utåt. Alla parallella skjutdörrar och -fönster kan användas som klassiska fönster.

Lutande skjutdörrar:

  • Patio Alversa | KS – lutande skjutdörr med lutande luftning
  • Patio Alversa | PS Air Com – parallell skjutdörr med lutande luftning

Öppningens mått:

  • Vit – största mått 1,5 x 2,4 m; minsta mått 600 mm
  • Färgad – största mått 1,4 x 2,4 m; minsta mått 600 mm

SOFTLINE 82 VIKSYSTEM

Viksystemet är en modern och elegant lösning för att utvidga rum utomhus eller skilja på rum. Vikdörrar och -fönster gör det möjligt att snabbt vika ut eller ihop dörren eller fönstret utan att ramverket står kvar. När elementet är stängt har den god värmeisolering och är ljudsäkert.

Viksystemet hjälper att spara utrymme och man kan göra rum större och mindre på bara ett ögonblick.

Vi kan tillverka upp till 4 meter breda fönster- eller väggelement som består av upp till 7 delar. Vikdörrar och -fönster används i första hand på balkonger och terrasser, men även i butiker, restauranger och koferensrum för att skapa eller skilja rum åt.

Mått:

  • Största mått 4 x 2,3 m
  • Öppningens högsta bredd är 800 mm

Prisförfrågan

Vi har flerårig erfarenhet i tillverkning, försäljning och installation av fönster.

Under våra år som verksamma har vi tillverkat mer än 400 000 fönster.